Medlemsbrev med inbjudan till medlemsmöte 7 okt kl 17

Kära medlemmar i Seminarieparkens vänner!

Det verkar som om rådande pandemi bidragit till att allt fler blivit medvetna om vikten av att det finns gröna lungor i staden. Något som glädjande nog har resulterat i att både vår förening och Facebook-gruppen ”Rädda Seminarieparken” på senaste tiden fått många nya medlemmar. I det här medlemsbrevet vill jag därför börja med att hälsa alla nya medlemmar varmt välkomna till Seminarieparkens vänner!

Och även välkomna till medlemsmöte onsdagen den 7 oktober klockan 17. Samling vid stora grinden till Seminariet, men på Ramund vid regn. Läs mer om anmälan osv i medlemsbrevet ovan.
Då finns det tillfälle att ventilera både gamla och nya frågeställningar.

Vänliga hälsningar Gunnel Lindh, ordförande

Låt seminarieparken stå orörd

Häromkvällen sändes på tv dokumentären ”När Domus kom till stan”, ett upprörande program om hur hela kvarter med vackra, gamla hus revs på 1950- och 60-talen i många svenska städer. Detta för att bereda plats åt fasansfullt fula betongklossar innehållande affärer och P-hus. Även uppskattade parker offrades för samma ändamål. I dag faller hård dom över dem som tog beslut om rivningen trots innevånarnas protester.Nu har vi vetenskaplig kunskap om hur viktigt det är med vackra miljöer och gröna lungor i städerna för att människor skall må bra psykiskt och fysiskt.

Låt därför Seminarieparken få stå orörd, till glädje och välbefinnande för stadens innevånare. I framtida behandling kommer förhoppningsvis läkare att, som ett komplement till annan terapi, ordinera vistelse i en park i stället för att i första hand skriva ut psykofarmaka.

Karin Birgersdotter insändare i UNT 2020-08-09