Årsmöte 2022 i Seminarieparken

Ordförande Thomas Back hälsar välkommen.

Protokoll och övriga handlingar hittar du under valet ”Handlingar/årsmöteshandlingar”.