Övriga institutioner

Dokumentnamn Institution  Datum
The Life and Death of Large City Parks. Doktorsavhandling Anna Maria Insulander Alnarp, SLU 2015
Utdrag ur Mark- och Miljööverdomstolens dom i Mål nr P 8800-13 [1] 14-03-24 samt Bilagan Mark- och miljödomstolens dom i Mål nr P 1483-13 [2] 13-09-09 Mark- och Miljööverdomstolen  2013-09-09
Förtätning och dess konsekvenser för tillgänglighet till parker och grönområden. Exemplet kvarteret Seminariet i Uppsala.  Kulturgeografiska Institutionen, Uppsala universitet 2010-10
Kulturhistorisk utredning:Bebyggelse inom kvarteret Seminariet, fd Folkskoleseminariet, Institutionen för lärarutbildning Upplandsmuseet 2008
ResursanalySeminarieparken –en jämförande analys av bebyggelse vs utveckling till stadsdelspark Per G Berg, professor Uthållig samhällsbyggnad, SLU 2012-03-23
Florens-deklarationen – internationell deklaration för bevarande och restauering avhistoriska trädgårdsanläggningar, parker och landskap.
   
ICOMOS
www.icomos.se
1982-12
Info om Länsstyrelsens hantering av överklagandena  Läs mer 28/11