Bli medlem

Välkommen som medlem! 

Fyll i formuläret nedan och skicka iväg. Betala medlemsavgiften 100 kr till plusgiro 63 07 56-5 eller bankgiro 292-8562 och se till att ditt namn kommer med vid inbetalningen. Från och med 2019 är medlemsavgiften 150 kr.