Årsmöteshandlingar

2020

Årsmötesprotokoll 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Ekonomisk årsredovisning 2019

Revisionsberättelse årsmöte 2020

Stadgar SPV ändringsförslag 2020

Uttalande från årsmötet

2019

Årsmötesprotokoll 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Ekonomisk årsredovisning 2018
Revisionsberättelse för verksamheten 2018
Motioner 2019

2018

Ekonomisk årsredovisning 2017

2017

Årsmötesprotokoll 2017
Verksamhetsberättelse för 2016
Revisionsberättelse för verksamheten 2016
Motion till årsmötet 2017
Bilaga 4, referat av föreläsning

Tidigare

Kallelse Årsmöte.2016
Årsmötesprotokoll 2016
Årsmötesprotokoll 2015
Referat från årsmöte 2015
Årsmötesprotokoll 2013
Verksamhetsberättelse för 2012