Yttranden och överklaganden

Mark- och miljödomstolens beslut P 1743-21, 2021-06-03

Särskilt yttrande gällande motion om kulturreservat i kvarteret Seminariet

SPV’s Överklagan till mark- och miljödomstolen 2021-02-22

Föreningen Vårda Uppsalas Överklagan till mark- och miljödomstolen 2021-02-22

Bygnadsvårdsföreningen yttrande över förslag till detaljplan PBN 2017-2441

Föreningen vårda Uppsala  Yttrande över planförslaget Kvarteret Seminariet 2020-04-30

SPV Samrådsyttrande 6 maj 2019

Överklagan av Kommunfullmäktiges beslut den 23/4 2012-05-09