Förslaget till detaljplan för Seminariet ställs ut för granskning

27 mars 2020 tog Plan- och byggnadsnämnden beslut om att ställa ut detaljplan för kvarteret Seminariet för granskning (endast Centerpartiets representant yrkade på att planarbetet ska avbrytas).

Pressmeddelande från kommunen lyder:

Det nya planförslaget för kvarteret Seminariet har tagit hänsyn till kulturmiljön, skapar 110 nya bostäder och ger en stor allmän park.

Det håller vi i föreningen INTE med om!!!

Till Uppsala kommun, pressmeddelande

INSTÄLLT årsmöte

Med tanke på rådande omständigheter är det olämpligt att vi har vårt årsmöte som planerat.

Vi skjuter på årsmötet och hör av oss om ny tidpunkt framöver. Då tar vi också ställning till om årsmötet kan hållas utomhus för att minimera smittrisken.
Exakt tid kommer att meddelas senast två veckor innan enligt ordinarie kallelseförfarande.

Har du funderingar kring detta, hör gärna av dig till styrelsen via ordföranden Gunnel Lindh
(lindh.gunnel@gmail.com)

Försök njut av våren och ta hand om varandra!

Styrelsen
Seminarieparkens vänner