Nedslående beslut av HD om vår inlaga

Vi har nu nåtts av ett MYCKET nedslående beslut från HD om vår inlaga om domvilla.

Beslutet kom till vår kännedom först via artikel i UNT, vilket vi så klart blev väldigt bestörta av. Men sedan kunde även vi ta del av beslutshandlingen.

”Högsta domstolen fattar följande
BESLUT
Föreningen Seminarieparkens Vänner har inte visat någon omständighet som
enligt 42 § lagen (1996:242) om domstolsärenden utgör domvilla eller som kan
föranleda resning i målet. Högsta domstolen avslår klagan över domvilla och
resningsansökningen”

Läs hela HD-beslutet

Årsmöte 2023

Nu har datum för årsmöte 2023 planerats in.

Boka därför in onsdagen den 19 april kl 19 så du inte missar att delta. Styrelsen planerar traditionsenligt samling i Seminarieparken vid vaktmästarbostaden.

Glöm inte att betala in medlemsavgiften på 150 kr, så du har rösträtt vid årsmötet. Avgiften betalas in på Plusgiro 63 07 56 – 5 eller på Bankgiro 292 – 8562. Se till att ditt namn kommer med vid inbetalningen.