Öppet möte den 20 nov kl 18.30-20.30 på träffpunkt Ramund

Uppsala 5 november 2019

Kära medlemmar i Seminarieparkens vänner!

 

Först vill vi hälsa våra nya medlemmar varmt välkomna till föreningen! Och till er som varit med ett tag: Tack för att ni så troget håller kämpaglöden levande! Det behövs, för än är inte byggplanerna skrinlagda. Som ni säkert vet har ju det bantade planförslaget med sina drygt 100 lägenheter fått mothugg i samrådsprocessen.

Totalt lämnades cirka 60 yttranden om de nya planerna in till kommunen. Någon sammanställning av yttrandena har ännu inte gjorts, men överlag uttrycks stark kritik mot att kommunen över huvud taget håller fast vid nya bostadshus i parken, sedan mark- och miljööverdomstolen stoppade de senaste planerna. Det finns dock också positiva röster bland samrådsyttrandena. Några anser att dagens läplantering gör området otryggt, medan bostadshusen skapar en mer stadslik, befolkad och trygg miljö.

Nästa steg i processen är att plan-och byggnadsnämnden ska besluta om förslaget ska justeras innan det går vidare till granskning dvs nästa remissomgång. I avvaktan på detta fortsätter vi i föreningen att skapa opinion. Här är både webbsidan (www.seminarieparken.se ) med basinformation och Facebookgruppen viktiga. Det gäller dock att båda hålls levande! Om du har synpunkter på webbsidan eller själv vill skriva något inlägg så kontakta gärna Meta Troell metatroell@hotmail.com

Som förberedelse inför nästa remissomgång vill föreningen inbjuda alla medlemmar och övriga intresserade till ett öppet möte. Vid mötet sammanfattar vi vad som framkommit i samrådsyttrandena och Maria Wold Troell presenterar sin tanke på att omvandla Kvarteret Seminariet till ett Kulturreservat. Vi har också bjudit in Kenth Kärsrud som fotograferat mer än 800 småkryp i parken! Ni har kanske redan sett några av hans foton om ni är med i Facebook-gruppen. Några av småkrypen är rödlistade som jordhumlefluga, ockragul gulvingefly och almsnabbvinge och åtskilliga andra småkryp har inte setts i kommunen tidigare. Kent har lovat visa bilder på några av dem och berätta ca 20-30 min. Vi hoppas på en bra diskussion med nya friska argument för att det kulturhistoriskt unika Kvarteret Seminariet inte ska förvanskas.

 

TID: Onsdag den 20 nov kl 18.30- ca 20.30

PLATS: Träffpunkt Ramund

Wallingatan 25 B, dvs. ingång från gården (huvudentrén på Dalgatan 3 låses kl 17.00)

 

Föreningen bjuder på dryck och snacks.

Fritt inträde för alla!

 

Varmt Välkomna!

Styrelsen för Seminarieparkens vänner

 

 

Har Du frågor om Seminarieparkens Vänners verksamhet – tveka inte att höra av Dig till Lindh.gunnel@gmail.com

Möte med presidiet i plan-och byggnadsnämnden (PBN)

Den 19 juni träffade tre av oss från styrelsen (Jacqueline Altberg, Gunnel Lindh och Yvonne Tillman) presidiet för PBN. Presidiet bestod av ordf Ylva Stadell (S), 1:e vice ordf Arnders A. Aronsson (L), 2:e vice ordf Therez Almerfors (M) och 3:e vice ordf Ingela Ekrelius (V).

Vår övergripande fråga till presidiet var hur de i nämnden trots MMÖD:s och MMD:s domar, tänkte när de satte igång processen igen. De svar vi fick var bl a att Bonava ”hade rätt att få en ny detaljplan prövad”, att det inte fanns pengar till markbyte, att man skulle ”få” en mindre park etc. Vi framförde våra argument och de lyssnade intresserat.

Vi undrade också över hur de såg på samrådsyttrandena särskilt yttrandet från Länsstyrelsen om risken att ”påtagligt skada kulturmiljövärdet inom riksintresseområdet”. Sammanställningen av samrådsyttrandena var dock inte klar när vi sågs så vi bad att få återkomma när den förelåg framåt hösten.

Sammataget tyckte vi alla tre att det var ett positivt och klargörande möte.