Ny allmän Seminarieträdgård

Nu finns ett förslag till utformning av den allmänna Seminarieträdgården (kallas Seminarieparken). Tyvärr följer inte förslaget riktlinjerna i detaljplanens planbeskrivning, Länsstyrelsens yttranden eller exploateringsavtalet som följer utformning i äldre ritningar.

Läs nedan UNT-artikel.

Seminareparken byggs om och öppnas upp