Medlemsavgift år 2020

Nytt år och nya utmaningar för oss i Seminarieparkens vänner. Vi fortsätter under år 2020 att strida för att kvarteret Seminariet i sin helhet ska bevaras och utvecklas.

Om du vill stödja oss är vi tacksamma om du betalar in medlemsavgiften för år 2020. Avgiften är 150 kr per person och inbetalas på Plusgiro 63 07 56 – 5 eller Bankgiro 292 – 8562. Se till att ditt namn kommer med vid inbetalningen.

Gör gärna inbetalningen innan föreningens årsmöte torsdag den 2 april.

Samrådsmöte i Sverkerskolan 8 april

Hej kära medlem!

Vi har fått besked om att ett samrådsmöte gällande förslag på detaljplan för kv Seminariet är inplanerat från kommunens sida. Se nedan.

Datum och tid: 8 april 2019, 18.00–20.00
Plats: Sverkerskolans matsal
Handläggare: Louise Granér

Hoppas du går dit och gör din röst hörd!

Vi har också fått besked om att detaljplaneförslaget ska vara på samråd under tiden 18 mars – 6 maj.
Och samma här – gör din röst hörd. Än är det inte för sent.

Detaljplanen finns nu på kommunens webbplats. Som alltid på detaljplaner är det grönt och sommar och allt ser så idylliskt ut.

Läs också artikel i UNT 27 mars 2019

Hälsningar från Styrelsen