Styrelsen

Ordförande
Thomas Back

Tfn. 070-740 3660 Epost: thomas-back@bredband.net

Kvarteret Seminariet representerar ett kulturav som Uppsala kan vara stolt över. Att då planera för att bygga hus och ta bort skogsdungen för att kunna utveckla kvarteret och parken visar bara att man inte har vågat tänka i andra banor. Det finns en annan användning som är så mycket bättre.  Kvarteret Seminariet kan i stället inspirera oss till ett grönare Uppsala. Uppsala växer och behöver göra det på ett klimatsmart sätt. Pandemin och klimatförändringarna påverkar redan nu stadsplaneringen runt om i världen. Det behövs stimulerande mötesplatser i en stad, och därför behöver man både skapa och bevara attraktiva och vackra utemiljöer. Därför skall vi ha kvar Seminarieparken i sin ursprungliga form med parken, trädgården, fotbollsplanen och skogsdungen, för kvarteret är perfekt i sin utformning – det har allt.

Ledamot

Meta Troell
Tfn: 070-5434377
Men det där är väl fina hus? En kommentar som ofta sägs om det nya detaljplaneförslaget för kvarteret Seminariet.
Visst, men för mig är det viktigt att hela den historiska miljön bevaras intakt med alla dess delar, byggnader, utbildningsträdgård, fotbollsplan och vindskydd i form av träd. Uppsala, lärdomsstaden, har en viktigt arv att förvalta i den enda, i Sverige, kvarvarande miljön där folkskollärare fick sin utbildning. Bevara hela kvarteret Seminariet – nej till all ny bostadsbebyggelse!

Ledamot och sekreterare
Inga-Lill Eriksson
Tfn:0730-98 38 50 Epost: ingalilleriksson3@gmail.com

 

Ledamot
Yvonne Tillman
Tfn: 070-541479

Ledamot och kassör
Karin Ericsson
Tfn: 0730-670966 Epost: bjornmamman@gmail.com
Seminarieparken är för mig en mycket betydelsefull anläggning som belyser folkskolans betydelse för Sveriges välfärd, och som är av stort kulturhistoriskt värde. Dessutom är den nuvarande parken en tillgång för invånarna i denna del av stan.

Suppleant
Jacqueline Altberg
Tfn: 076-1052901
Jag har bott mitt emot, mina barn har lekt där, vi har spelat fotboll och haft picnic med grannarna i trädgården. Jag har undervisat i salarna och i trädgården, föreläst i aulan. Jag vill att denna symbol för bildning och kunskap ska bevaras för barn och vuxna nu och i all framtid.Suppleant
Inger Sjöberg
Tfn: 070-9540123
Det finns 10 skäl att bevara Seminarieparken skrev jag i en artikel, se artikel. Historisk, unik i Sverige, ekotjänster, en sinnenas trädgård som kan bli ännu vackrare och roligare, förslag finns. Stor nog att promenera, springa och leka i. Den behövs i en förtätad stad. “Lärdomens stad” – bör då inte Seminariet, 100 år 2017 respekteras mer?