Styrelsen

Gunnel Lindh

Tfn:

073-1544063

Epost:

lindh.gunnel@gmail.com

 

Ordförande   Folkskoleseminariet har spelat stor roll i mitt liv. Här examinerades jag år 1965 till folkskollärare och hit återvände jag som universitetslektor på Institutionen för Lärarutbildning.  Det vore skam att inte bevara och utveckla denna för Sverige unika seminariemiljö! Den visar oss ett hundraårigt bildningsideal och undervisningsmiljö. I vår stad som kallar sig ”lärdomsstaden” borde det vara självklart att även bevara symbolen för bildning åt alla!
Meta Troell

Tfn: 070-5434377

Epost: metatroell@hotmail.com

 

Vice ordförande/Sekreterare Men det där är väl fina hus?

En kommentar som ofta sägs om det nya detaljplaneförslaget för kvarteret Seminariet.

Visst, men för mig är det viktigt att hela den historiska miljön bevaras intakt med alla dess delar, byggnader, utbildningsträdgård, fotbollsplan och vindskydd i form av träd. Uppsala, lärdomsstaden, har en viktigt arv att förvalta i den enda, i Sverige, kvarvarande miljön där folkskollärare fick sin utbildning. Folkskolan – en grundbult i Sveriges historia!

Bevara hela kvarteret Seminariet – nej till all ny bostadsbebyggelse!

Lars O Eriksson

Tfn: 070-8200455

Epost:

larsoeriksson@icloud.com

Ledamot Jag är allmänt samhällsengagerad och gällande Seminarieparken så var jag med och stoppade byggandet då Centerpartiet sade NEJ till byggande överhuvudtaget i denna fina gröna oas som borde snyggas till och göras mer gästvänlig redan på 90-talet. Gröna frågor står ofta högt på min meny och i detta område får inte betongen segra.
Yvonne Tillman

Tfn: 070-5414794

Epost: yrm.tillman@gmail.com

 

Ledamot  
Karin Ericsson

Tfn: 0730-670966

Epost:

karin.ericsson@comhem.se

Adjungerad kassör Adjungerad kassör som sköter föreningens bokföring.
Jacqueline Altberg

Tfn: 076-1052901

Epost: jacquelinealtberg@gmail.com

 

Suppleant Jag har bott mitt emot, mina barn har lekt där, vi har spelat fotboll och haft picnic med grannarna i trädgården. Jag har undervisat i salarna och i trädgården, föreläst i aulan. Jag vill att denna symbol för bildning och kunskap ska bevaras för barn och vuxna nu och i all framtid.
Inger Sjöberg

Tfn: 070-9540123

Epost:

sjoberginger@telia.com

 

Suppleant   Det finns 10 skäl att bevara Seminarieparken skrev jag i en artikel, se artikel. Historisk, unik i Sverige, ekotjänster, en sinnenas trädgård som kan bli ännu vackrare och roligare, förslag finns. Stor nog att promenera, springa och leka i. Den behövs i en förtätad stad. “Lärdomens stad” – bör då inte Seminariet, 100 år 2017 respekteras mer?
Inga-Lill Eriksson

Tfn:

0730-98 38 50

Epost:

ingalilleriksson3@gmail.com

 

Suppleant