Styrelsen

Mats Jonsson Ordförande    
Leif Wernberg Kassör  

 Varför är jag aktiv i Seminarieparkens Vänner:

När vi flyttade till Uppsala hösten 2009, och bosatte oss intill Seminarieparken fick vi snart reda på att det fanns omfattande byggplaner i Seminarieparken. Jag deltog i den ”proteströrelse” som växte fram under 2010, bl.a. en namninsamling för att få till stånd en folkomröstning om parken. I december 2011 bildades föreningen och sedan dess har jag varit med som kassör i föreningen.      

Lars Ericsson Ledamot    Valet var självklart att gå med som medlem i föreningen Seminarieparkens Vänner. Redan 2009 i egenskap av kommunalråd för Centerpartiet sade jag nej till förslaget om att bygga runt 250 bostäder i parken. Det behövs gröna lungor i Uppsala! Den i sig unika Seminarieparken måste rustas upp och göras mer tillgänglig i stället för att exploateras .
Gunnel Lindh Suppleant   Folkskoleseminariet har spelat stor roll i mitt liv. Här examinerades jag år 1965 till folkskollärare och hit återvände jag som universitetslektor på Institutionen för Lärarutbildning.  Det vore skam att inte bevara och utveckla denna för Sverige unika seminariemiljö! Den visar oss ett hundraårigt bildningsideal och undervisningsmiljö. I vår stad som kallar sig ”lärdomsstaden” borde det vara självklart att även bevara symbolen för bildning åt alla!
Jacqueline Altberg suppleant   Jag har bott mitt emot, mina barn har lekt där, vi har spelat fotboll och haft picnic med grannarna i trädgården. Jag har undervisat i salarna och i trädgården, föreläst i aulan. Jag vill att denna symbol för bildning och kunskap ska bevaras för barn och vuxna nu och i all framtid.
Inger Sjöberg suppleant   Det finns 10 skäl att bevara Seminarieparken skrev jag i en artikel, se artikel. Historisk, unik i Sverige, ekotjänster, en sinnenas trädgård som kan bli ännu vackrare och roligare, förslag finns. Stor nog att promenera, springa och leka i. Den behövs i en förtätad stad. “Lärdomens stad” – bör då inte Seminariet, 100 år 2017 respekteras mer?