Styrelsen

Gunnel Lindh

Tfn:

073-1544063

Epost:

lindh.gunnel@gmail.com

 

Ordförande   Folkskoleseminariet har spelat stor roll i mitt liv. Här examinerades jag år 1965 till folkskollärare och hit återvände jag som universitetslektor på Institutionen för Lärarutbildning.  Det vore skam att inte bevara och utveckla denna för Sverige unika seminariemiljö! Den visar oss ett hundraårigt bildningsideal och undervisningsmiljö. I vår stad som kallar sig ”lärdomsstaden” borde det vara självklart att även bevara symbolen för bildning åt alla!
Rigmor Stenmark

Tfn:

070-5959352

Epost:

Rigmor.stenmark@gmail.com

Vice ordförande

Seminarieparken har länge hotats av byggprojekt .Alltför många inser inte betydelsen för att staden måste ha gröna lungor för att alla som bor och lever här ska må bra . Jag engagerade redan från början mot att bygga stort i parken när jag hade förmånen att sitta i byggnadsnämnden . Det krävs handlingskraft och engagerade människor som förstår att bevara Seminarieparken . Därför är jag med i föreningens styrelse. Uppsala kommun växer och har alla möjligheter att göra det En stor landsbygdskommun som har alla möjligheter att växa på bredden Vi måste inse och arbeta för att bevara stadens grönska och förstå dess betydelse även för den biologiska mångfalden.      

Meta Troell

Tfn: 070-5434377

Epost: metatroell@hotmail.com

 

Sekreterare
Lars O Eriksson

Tfn: 070-8200455

Epost:

larsoeriksson@icloud.com

Jag är allmänt samhällsengagerad och gällande Seminarieparken så var jag med och stoppade byggandet då Centerpartiet sade NEJ till byggande överhuvudtaget i denna fina gröna oas som borde snyggas till och göras mer gästvänlig redan på 90-talet. Gröna frågor står ofta högt på min meny och i detta område får inte betongen segra.
Yvonne Tillman

Tfn: 070-5414794

Epost: yrm.tillman@gmail.com

 

Ledamot  
Karin Ericsson

Tfn: 0730-670966

Epost:

karin.ericsson@comhem.se

T.f. kassör Adjungerad kassör som sköter föreningens bokföring.
Jacqueline Altberg

Tfn: 076-1052901

Epost: jacquelinealtberg@gmail.com

 

Ledamot Jag har bott mitt emot, mina barn har lekt där, vi har spelat fotboll och haft picnic med grannarna i trädgården. Jag har undervisat i salarna och i trädgården, föreläst i aulan. Jag vill att denna symbol för bildning och kunskap ska bevaras för barn och vuxna nu och i all framtid.
Inger Sjöberg

Tfn: 070-9540123

Epost:

sjoberginger@telia.com

 

Suppleant   Det finns 10 skäl att bevara Seminarieparken skrev jag i en artikel, se artikel. Historisk, unik i Sverige, ekotjänster, en sinnenas trädgård som kan bli ännu vackrare och roligare, förslag finns. Stor nog att promenera, springa och leka i. Den behövs i en förtätad stad. “Lärdomens stad” – bör då inte Seminariet, 100 år 2017 respekteras mer?