Kommun och Länsstyrelse

 

Dokument från länsstyrelse och kommun Datum
Planbesked för Luthagen 13:1, kvarteret Seminariet

Reservation av Karin Ericsson 

2017-11-06
Motion av Stefan Hanna m fl (alla C) om utveckling avSeminarieområdet till en stadsdelspark 2017-01-17
Kulturnämndens yttrande över detaljplan för kvarteret Seminariet 2009-10-08
Länsstyrelsens yttrande över detaljplan för kv. Seminariet 2011-11-17
Folkskoleseminariet i Uppsala, kvarteret Seminariet – Kompletterande kunskapsunderlag – utredning av SLU på Länsstyrelsens uppdrag.