Är Uppsalas stadsplanering till för Uppsalaborna?

Kommunen verkar ta större hänsyn till markägarnas och byggföretagens viljor än till Uppsalabornas åsikter, skriver Inger Sjöberg. Insändare 29 september 2022 06:00

Besök Rosendal. Där bor man tätt men det är eget val och många miljöer är fina. En annan sak är om bebyggda områden förtätas till en stadsmiljö mot de boendes vilja som i Sydöstra, Ulleråker med flera områden. Tomter säljs till företag som ofta bara vill exploatera och tjäna pengar. Kommunen har sista ordet och borde stoppa dåliga byggplaner. Nedan är exempel på planer i kvarter (kv.) där kommunen inte tar ansvar och följer sin egenarkitekturpolicy, klimatfärdplan, förvanskningsförbud och äldrevänlig stad. 

Kv.Trudhem Storgatan. En ekonomisk förening äger tomten med gamla tingshuset och vill exploatera till max genom att bygga ett stort hus framför tingshuset och tränga in ett 4- våningshus mellan det och grannhuset, ett avstånd på 484 cm. Det blir en bredd inne på ca 4 meter och endast en lägenhet per våningsplan. Klimatdeklaration krävs för nya hus 2022 och detta är inte hållbart. 

Kv.Mösseberg i Sävja. Endast 20 meter mitt emot ett 4-våningshus som eventuellt blir äldreboende byggs ett långt hus, 6-våningar. Det minskar och skuggar gården och förstör utsikten för de gamla. Det finns regler för hur vårdboendes miljö ska vara för äldres hälsa men kommunen vill inte sänka höjden på det nya huset.

Kv.Seminariet På grund av politikers löfte till en byggfirma ska Sveriges sista intakta seminariepark på 4 hektar bebyggas. En fullstor fotbollsplan ska ersättas av en mindre för yngre barn, ska hyras ut men inte användas kvällstid för att inte störa de boende. Över 100 träd tas ner, rödlistade arter försvinner, skolhus i parken blir privata bostäder med egen tomt. Den ynka fjärdedel av parken som blir kvar bland privathusen kommer nog inte upplevas som allmän.

Kv.Bredablick Kungsgatan. Två skolor och hyreshus ligger runt en gård med 20 träd som ska tas bort för ett långt 6-10 våningshus mitt på gården och kvar blir två små gårdar på vardera sidan. Den i norr för skolan är skuggad året runt och ytan per elev är 4 kvm mot kravet 15 kvm för skola i innerstaden. Eleverna har inte tillfrågats om de vill ha ett 34 meter högt hus ca 12 meter utanför skolan. Oacceptabelt enligt Barnkonventionen.

Finns inte empati och förståelse för hur Uppsalabor får det med dessa byggplaner? Varför skrotas de aldrig om de kritiseras? Lyder man hellre markägarnas och byggföretagens viljor? 

Tänk om man i sjukvården skulle använda dåliga metoder och läkemedel för företagens skull. 

Alla politiker bör väl i första hand göra sitt bästa för medborgarna. 

Inger Sjöberg, Uppsalabo