Mars 2018

Hej!

På senaste styrelsemötet i Seminarieparkens Vänner bestämde vi att gå ut med ett brev till alla medlemmar och berätta lite vad som är på gång vad gäller Seminarieparken.

Först vill vi dock börja med att berätta den glädjande nyheten att vi under året fått flera nya medlemmar. Till er säger vi: Hjärtligt välkomna till föreningen! Och till er som varit med ett tag: Tack för att ni så troget håller kämpaglöden levande! Det behövs, för än är inte byggplanerna skrinlagda. Icke initierade tror också felaktigt att planbeskedet innebär att det ska byggas i parken. Vi menar dock fortfarande att, som Mark- och Miljööverdomstolen tidigare fastslaget, ”det ligger i hela rikets intresse att bevara och utveckla parken i sin helhet.”  Så… det gäller att samla alla goda krafter och kämpa vidare för Seminarieparkens bevarande och utvecklande i sin helhet. 

Vad är på gång?

Som ni kanske sett i media så beslutade Plan–och Byggnadsnämnden i Uppsala i november 2017 att planuppdraget för kvarteret Seminariet skulle godkännas. Det innebär att klartecken getts för att påbörja ett arbete på stadsbyggnadsförvaltningen för att arbeta fram ett nytt detaljplaneförslag. Kommunen har här gett särskilda riktlinjer och även utökat området för detaljplanen för att det ska kunna tas ett större grepp för kvarteret Seminariet. På denna hemsida kan du ta del av hela planbeskedet.

Den fortsatta planprocessen och den preliminära tidsplanen för detaljplanen ser ut som följer:

  1. Samråd äger rum 3.e kvartalet 2018, därefter sker
  2. Granskning 2.a kvartalet 2019 och slutligen
  3. Antagande 3.e kvartalet 2019.

Hur en planprocess går till finns också att läsa om här.

Samtidigt vill vi poängtera att, även om den förslagna bebyggelsen minskat i omfattning, så är de invändningar som tidigare rests mot att bygga i parken lika aktuella i dag. De har snarare accentuerats. Men först i samband med samrådet finns möjlighet att yttra sig om detta.

I avvaktan på detta fortsätter vi att skapa opinion. Här är både hemsidan med basinformation och Facebookgruppen viktiga ingredienser. Det gäller dock att båda hålls levande! Om du har synpunkter på hemsidan eller själv vill skriva något inlägg så kontakta gärna Gunnel Lindh [lindh.gunnel@gmail.com]. I samband med folkskoleseminariets 100-årsjubileum skapade vi också en folder för att dela ut under jubileumsåret 2017. Vill du hjälpa till att sprida den så ladda gärna ner den från hemsidan. Den finns också för avhämtning hos Gunnel Lindh, Dalgatan 24 A.

Medlemsavgiften

För att kunna fortsätta att bedriva opinion behöver vi ekonomiska bidrag i första hand medlemsavgifter från våra medlemmar. Vid senaste årsmötet 2017 ändrades medlemsavgiften 2018 till 100 kr per person, familjeavgiften på 200 kr avskaffades. Ni som är två eller fler i familjen får gärna fortsätta att betala 200 kr eller mer till föreningen. Gör gärna inbetalningen till något av våra kontonummer under mars månad så vet vi vad vi har att disponera när vi träffas till årsmöte i april. Våra kontonummer är plusgiro 630 756-5 och bankgiro 292-8562.

Har Du frågor om Seminarieparkens Vänners verksamhet – tveka inte att höra av Dig till
Lindh.gunnel@gmail.com

Boka redan nu in årsmötet den 17 april kl 18-20.00
Vi återkommer med årsmöteshandlingar senare.

Det var allt för den här gången, men boka gärna redan nu in årsmötet den 17 april kl 18-20.00. 

Vänliga hälsningar

Styrelsen för Seminarieparkens Vänner