Sommarbilder 2017

 

Denna unika park är på hela 4 ha och anlades 1917 som undervisningsträdgård för blivande folkskollärare. En del finns kvar från den tiden. På den tiden skulle folkhälsan befrämjas genom att folkskolorna kunde lära barnen äta frukt och bär

Nu behövs trädgården för rekreation i det hårdexploaterade området östra Luthagen och Librobäck. Restaurera i stället för att förstöra!

Foton: Maria Wold-Troell