Debattartiklar, insändare och liknande om Seminarieparken

17/4 2024 Vilseledande om Seminarieparken Insändare av Claes Leijon

23/6 2023 Riv upp planerna för södra och sydöstra staden. Insändare av Dialogforum Uppsala

9/6 2023  Risk för att seminarieträdgården förvanskas. Insändare av Thomas Back och Karin Ericsson

29/9 2022 Är Uppsalas stadsplanering till för Uppsalaborna? Insändare av Inger Sjöberg i UNT

23/8 2022 Medborgarinflytandet viktigt när Uppsala växer Insändare av flera föreningar i UNT

16/3 2022 Överge den undermåliga planen för Seminarieparken Insändare av Claes Leijon i UNT

15/2 2022 Ska Fyrishov ersätta Seminarieparken?. Insändare av Tomas Klang i UNT

1/12 2021 Kommunen brister i hänsyn till natur, Thomas Back m.fl. Debattartikel i UNT

3/9 2021 Ta vara på det unika i Seminarieparken. Insändare av Åse-Gun Åhslund i UNT

25/7 2021 Vi överklagar beslutet Thomas Back, Karin Ericsson, Seminarieparkens vänner UNT

28/2 2021 Våra värdefulla kulturmiljöer förvanskas och försvinner Gunnel Lindh och Karin Ericsson, Dagens Samhälle

26/2 2021 Strid om byggplaner i park går till domstol, Ola Lindqvist UNT

10/2 2021 UNT Värna Uppsalas värdefulla kulturmiljöer Karin Ericsson, Marius Domeika och Stefan Hanna från Utvecklingspartiet demokraterna

15/12 2020 Bygg inte bostäder i Seminarieparken,, Karl Rydå, UNT ledare

25/10 2020& Kulturarvet förstörs om parken bebyggs, Inger Sjöberg, insändare i UNT

9/8 2020 Låt Seminarieparken stå orörd Karin Bergersdotter, Insändare i UNT

28/7 2020 Förstör inte min hjärtas Uppsala Bo Bjerking, insändare i UNT

26/7 2020 Gröna ytor måste bevaras under pandemin Inger Sjöberg, insändare i UNT

18/7 2020 Sista varvet för Seminarieparken? Kersti Kolleberg, UNT

13/6 2020 Förstör inte Seminarieparken med nybyggnation, Karin Ericsson i UNT

28/5 2020 Tondövt av Uppsalas styrande politiker Uno Erikson i UNT

10/5 2020 Rör inte Uppsalas grönområden!, Marianne Hamilton i UNT

22/4 2019 Bygg inte här! – Inger Sjöberg, insändare i UNT

2/10 2018 Bevara hela Seminarieparken, den behövs som stadsdelspark – Jacqueline Altberg, insändare i UNT

17/1 2017 Ifrågasatt demokrati – Inger Sjöberg debattartikel i UNT

8/11 2016 Förtätning ger inte bättre miljö Göran Bengtsson
Professor emeritus i ekologi vid Lunds universitet

27/10 2016 Motion av Stefan Hanna m fl (C) om utveckling av Seminarieområdet till en stadsdelspark11/2 -13 Länsstyrelsen avslår överklagandena.

11/2 -13 Länsstyrelsen – ja till bygge vid Seminarieparken Läs mer och lyssna på Radio Uppland

5/12 -12 Landshövdingen kritiseras för beslut om bygge vid seminariet Läs mer och lyssna i Radio uppland>>

22/6 -12 Den gröna historien vårdas inte Läs mer i UNT >>

18/6 -12  Seminarieparken är som ett inhägnat område Läs mer i UNT >>  18/6 -12 Gamla äppelträd försvinner <Läs mer i UNT >>

10/6 -12 Skendemokrati i byggnadsärenden Läs mer i UNT >> 

8/6  -12 Parken upplevs inte som allmän  Läs mer i UNT >>

6/6  -12 Poänglöst reportage i UNT om tomt på folk i Seminarieparken. Bemötande skickat till UNT.  Läs mer >>