Ta vara på det unika i Seminarieparken

Det finns inte så många parker i Luthagen – utöver Geijersparken och Seminarieparken. 

Seminarieparken har redan omgärdats av nya huskroppar för boende. I parken finns fruktträd och bärbuskar, en utomhusscen med mera, allt planlagt med tanke på att lärandet inte enbart behöver ske inomhus.   
Istället för att bygga ännu fler bostäder i parken, vore det en god idé att ta vara på det unika och bygga vidare på det. En parklek, varsam renovering av rektorsbostaden och trädgårdsmästarbostaden, ett litet café … säkert finns det flera fina idéer om hur man kan utveckla och bevara Seminarieparken! 

Kanske till och med anställa en trädgårdsmästare som vet att tillvarata det som redan finns. Att använda de befintliga – såväl utomhus som inomhus – lokalerna till sport & kulturarrangemang som gör gott för lokalbefolkningen – alla åldrar –  och gynnar den biologiska mångfalden!

Att byggboomen kunde få vila och att Uppsala kommun och kommunpolitiker ville verka för bevarandet av biologisk mångfald, samt bidra till att skänka sina pensionärer en välkommenhetskänsla… hör också till önskemålen. Tänker på ovilligheten (?) att ordna pensionärsbiljett för bussresor i lokal och länstrafik, men också avsaknaden av offentliga toaletter ”på stan”.

Åse-Gun Åhslund, Uppsala