Förstör inte mitt hjärtas Uppsala

Att ens fundera på att bebygga Seminarieparken eller förtäta i Eriksberg är rent nonsens, skriver Bo Bjerking
Foto: Elin Larsson/Arkivbild

Jag instämmer helt med insändaren av Kenneth Boa Eriksson 28/7.

Jag är också infödd Uppsalabo och lider av att se denna tidigare fina stad förstöras. Att ens fundera på att bebygga Seminarieparken eller förtäta i Eriksberg är rent nonsens. Människor mår bra av gröna ytor och de vackra gamla byggnader som återstår efter rivningshysterin borde restaureras, inte rivas. Naturen borde inte få förstöras i Bergsbrunna med omnejd genom att bygga en ny stad innan man till fullo insett vilka värden som går till spillo för de människor som bor där i dag.Trafiksituationen i Uppsala har sen länge varit kaotisk. Gatuarbeten pågår men inga utförare är synliga. Kan man inte göra klart en etapp i taget i möjligaste mån innan man river upp nästa gata? Kan inte detta styras upp via upphandlingen? Resultatet blir svår framkomlighet med långa köer och miljöpåverkan som följd.Jag trodde i min enfald att Uppsala ville bli/var en miljö och äldre vänlig stad. Det enda äldre vänliga är soffor som kostar mycket, ta exemplet med långa soffan vid Forumtorget. Många skattemiljoner gick till denna men väldigt få sitter där. Var det en bra investering?

Snälla Erik Pelling och andra styrande i Uppsala fortsätt inte på inslagen väg utan börja lyssna på oss människor som bor här. Titta på stadens möjlighet för turismen. Ta vara på stadens historia. Förstör inte det Uppsala som finns i mitt hjärta.

Bo Bjerking