Gröna ytor måste bevaras under pandemin

Grönområden måste bevaras särskilt under pandemin med hänsyn till Uppsalabors hälsa och överlevnad, skriver insändarskribenten.
Foto: Antonios Antoniadis

”Det är inte möjligt att bevara alla gröna ytor” skrev Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande och Ylva Stadell, ordförande i Plan – och byggnadsnämnden i UNT den 21/6. Tvärtom, nu ska de absolut bevaras och helst utökas.

Uppsala 26 juli 2020 07:00

Att bygga i stadens parker och grönområden ska alltid endast tillåtas i sista hand efter att man byggt på redan hårdgjorda ytor, renoverat och använt befintliga byggnader bättre. Nu har vi en pandemi som helt förändrat vår tillvaro. ”Coronapandemin belyser behovet av fler grönområden i städerna.” säger forskare vid Stockholm Resilience Centre, särskilt i förtätade städer. Det begränsar smittspridning och möjliggör social distansering, träning, rekreation och möten. 

Vi som är 70+ har följt Folkhälsomyndighetens råd och hållit oss hemma men också lytt rådet att röra oss ute i naturen för att stärka immunförsvaret och kunna hålla oss borta från farliga äldreboenden och plana ut smittkurvan. Ute måste vi vara i vår närmiljö, eftersom vi inte kan åka kollektivt till naturområden. Med andra ord; Luthagsbor ska kunna vara i Seminarieparken och Eriksbergsbor i Blodstensskogen och så vidare. Nu läser vi i UNT att mark- och miljödomstolen bestämt att Blodstensskogen ska sparas av hänsyn till cinnoberbaggens överlevnad. Bra. I Seminarieparken finns också sällsynta insekter. Två miljödomstolar har sagt att man inte får bygga bostäder där men det struntar kommunen i. Men nu är det corona som styr. Då ska grönområden bevaras även med hänsyn till Uppsalabors hälsa och överlevnad. 

Dessutom ska inga stadsträd tas ned, de renar luften i innerstaden. I sista Läkartidningen nr 28–32 står att luftföroreningar ökar risken att få covid-19. Kvarteret Hugin med stora träd nära Fyrisån bör inte bebyggas med stora kontorshus. ”Alla kontor som behövs i Sverige är redan byggda” sa deltagarna i Ingenjörsvetenskapsakademins projekt i februari om att dela lokaler, ledd av Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell, ”för kontor används bara till tio procent”. Men nu vill Vasakronan, markägare till Hugin, enligt detaljplanen bygga ”en stor andel kontor” i kvarteret. Förklara det.

Alla beslut om att bygga i grönområde och fälla träd i staden måste stoppas i flera år, tills pandemin är över. Därefter ska nya beslut tas för kommande pandemier och klimatkris. 

Under moratoriet, anståndet, kan alla i plan-och byggnadsnämnden läsa nya vetenskapliga artiklar om vikten av natur i stadsmiljön för hälsa och välbefinnande – det verkar ni inte ha hunnit.

Inger Sjöberg Stadplanegruppen, Uppsala Pensionärsföreningars samarbetsråd, UPS