Styrelsen


Ordförande
Gunnel Lindh
Tfn:073-1544063 Epost:lindh.gunnel@gmail.com

Folkskoleseminariet har spelat stor roll i mitt liv. Här examinerades jag år 1965 till folkskollärare och hit återvände jag som universitetslektor på Institutionen för Lärarutbildning.  Det vore skam att inte bevara och utveckla denna för Sverige unika seminariemiljö! Den visar oss ett hundraårigt bildningsideal och undervisningsmiljö. I vår stad som kallar sig ”lärdomsstaden” borde det vara självklart att även bevara symbolen för bildning åt alla!

Vice ordförande/Sekreterare
Meta Troell
Tfn: 070-5434377
Epost: metatroell@hotmail.com

Men det där är väl fina hus? En kommentar som ofta sägs om det nya detaljplaneförslaget för kvarteret Seminariet.
Visst, men för mig är det viktigt att hela den historiska miljön bevaras intakt med alla dess delar, byggnader, utbildningsträdgård, fotbollsplan och vindskydd i form av träd. Uppsala, lärdomsstaden, har en viktigt arv att förvalta i den enda, i Sverige, kvarvarande miljön där folkskollärare fick sin utbildning. Bevara hela kvarteret Seminariet – nej till all ny bostadsbebyggelse!

Ledamot
Lars O Eriksson
Tfn: 070-8200455Epost:larsoeriksson@icloud.com
Jag är allmänt samhällsengagerad och gällande Seminarieparken så var jag med och stoppade byggandet då Centerpartiet sade NEJ till byggande överhuvudtaget i denna fina gröna oas som borde snyggas till och göras mer gästvänlig redan på 90-talet. Gröna frågor står ofta högt på min meny och i detta område får inte betongen segra.

Ledamot
Yvonne Tillman
Tfn: 070-5414794
Epost: yrm.tillman@gmail.com

Adjungerad kassör
Karin Ericsson
Tfn: 0730-670966
Epost: bjornmamman@gmail.com
Adjungerad kassör som sköter föreningens bokföring.

Suppleant
Jacqueline Altberg
Tfn: 076-1052901
Epost: jacquelinealtberg@gmail.com
Jag har bott mitt emot, mina barn har lekt där, vi har spelat fotboll och haft picnic med grannarna i trädgården. Jag har undervisat i salarna och i trädgården, föreläst i aulan. Jag vill att denna symbol för bildning och kunskap ska bevaras för barn och vuxna nu och i all framtid.Suppleant
Inger Sjöberg
Tfn: 070-9540123
Epost:sjoberginger@telia.com
Det finns 10 skäl att bevara Seminarieparken skrev jag i en artikel, se artikel. Historisk, unik i Sverige, ekotjänster, en sinnenas trädgård som kan bli ännu vackrare och roligare, förslag finns. Stor nog att promenera, springa och leka i. Den behövs i en förtätad stad. “Lärdomens stad” – bör då inte Seminariet, 100 år 2017 respekteras mer?Suppleant
Inga-Lill Eriksson
Tfn:0730-98 38 50Epost:
ingalilleriksson3@gmail.com