Utställningar vid SLU

LIV VID ÅN – en vision för för Uppsalas nya stadspark Alice & Kristin
MÖNSTERLEK – en stiliserad stadspark Jenny & Madelasne
2 PARKER – dags att välja sida Linnea
UT och IN – kontrast mellan stad och land Anna Maria
SPEGELPARKEN – i staden Mimmi & Ellinor
VÄVEN – en vision i fyra lager Amanda
KONTRASTERNAS PARK – en aktivitetspark Anna & Annika
VÄVEN 2 – tillgängliggöra, sammanlänka, integrera Anna
SYNAPSER – kontaktpunkter mellan människa, natur och stad Sofia & Johanna
OÄNDLIGHETSPARKEN – platsen för möten utan slut Emilia
EN STILLA FLIRT – en upplevelse mellan olika teman Alex
SKOGEN, SLÄTTEN, ÅN OCH GÅRDEN – mötesplatser för stadens människor och djur Erik
SEKVENS – av gröna rum Filip
HANDSLAG – ett möte mellan stad och land Anton
GRÖNA KILAR – stadens offentliga rum, en vision för en stadspark Jonas
DEN GRÖNA TRÅDEN – lyser grönt och står för framkomlighet mellan stadens oaser Jonna
NAVET – en stadspark full av aktivitet och rörelse Karin
BRYGGA – bygger ihop olika områden Catarina
LOOPEN – fyra karaktärer, en sammanlänkande loop, en innesluten oas Ida & Josefin
LERANS FÖRÄNDERLIGA UTTRYCK – betonar de olika marknivåerna Lisa
KÄNSLAN AV TEGEL – en oprogrammerad park med stora öppna ytor Sara
H2O – bad, odling, Fyrisåns föränderliga flöde Christian
NÅGOT GAMMALT, NÅGOT NYTT – sammalänkning av tre stadsdelar Kristoffer
GÄRDESGÅRDEN – barnens äventyr i odlingslandskapet Ingela
PROMENADPARK 2.0 – en grön lunga i staden där man kan finna ro Elin & Sara
SUPERHEKTAREN – ett fält med många funktioner Adam
UMBRA – lugn och följsam puls, låg tyngdpunkt, trygg och stabil Margaretha
DÖRR PÅ VID GAVEL – det enkla, ljusa och lätta Mina och Emilie
SKÄRVOR SÄTTS IHOP – en målpunkt för hela staden Kristina & Carolina
SOCIALT BIDRAG – ett aktivt och socialt nav i norra Uppsala Henrik
SPINE – binder samman parkens alla rum Dana
SOUND Weaves – koppla ihop vattnets kvaiteter, synliga och hörbara ljudvågor Sandra
KORSO – området länkas samman genom ett huvudstråk Stina & Emma
ALLA TIDERS PARK – stor variation i aktiviteter, växtdynamik och belysning för att skapa kvalitet alla tider under året och dygnet Tim
UPPTÄCKTSFÄRD – variation och mångfald Louise & Linn