Årsmöte 2024 och avvakta medlemsavgift

Årsmötesbild
Styrelsen för Seminarieparkens vänner har beslutat om datum för årsmöte för föreningen, och föreslår att avvakta med uttag av medlemsavgift.
Årsmöte:
Datum: Onsdag 24 april
Tidpunkt: Kl 18
Plats: Konditori Trianon, Svartbäcksgatan 83B (vi har lokalen för oss själva)
Notera gärna detta datum redan nu. Kallelse med handlingar kommer senare.
Medlemsavgift:
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften inte begärs in innan årsmötet utan vi föreslår att årsmötet tar beslut om fortsatt medlemsavgift. Föreningen har inte så omfattande verksamhet numera, men styrelsen bevakar vad som ska göras med den kvarvarande trädgården.