Förslaget till detaljplan för Seminariet ställs ut för granskning

27 mars 2020 tog Plan- och byggnadsnämnden beslut om att ställa ut detaljplan för kvarteret Seminariet för granskning (endast Centerpartiets representant yrkade på att planarbetet ska avbrytas).

Pressmeddelande från kommunen lyder:

Det nya planförslaget för kvarteret Seminariet har tagit hänsyn till kulturmiljön, skapar 110 nya bostäder och ger en stor allmän park.

Det håller vi i föreningen INTE med om!!!

Till Uppsala kommun, pressmeddelande