Möte med presidiet i plan-och byggnadsnämnden (PBN)

Den 19 juni träffade tre av oss från styrelsen (Jacqueline Altberg, Gunnel Lindh och Yvonne Tillman) presidiet för PBN. Presidiet bestod av ordf Ylva Stadell (S), 1:e vice ordf Arnders A. Aronsson (L), 2:e vice ordf Therez Almerfors (M) och 3:e vice ordf Ingela Ekrelius (V).

Vår övergripande fråga till presidiet var hur de i nämnden trots MMÖD:s och MMD:s domar, tänkte när de satte igång processen igen. De svar vi fick var bl a att Bonava ”hade rätt att få en ny detaljplan prövad”, att det inte fanns pengar till markbyte, att man skulle ”få” en mindre park etc. Vi framförde våra argument och de lyssnade intresserat.

Vi undrade också över hur de såg på samrådsyttrandena särskilt yttrandet från Länsstyrelsen om risken att ”påtagligt skada kulturmiljövärdet inom riksintresseområdet”. Sammanställningen av samrådsyttrandena var dock inte klar när vi sågs så vi bad att få återkomma när den förelåg framåt hösten.

Sammataget tyckte vi alla tre att det var ett positivt och klargörande möte.