Årsmöte tisdag 9 april

Kallelse till ÅRSMÖTE i föreningen Seminarieparkens vänner

Härmed kallas alla medlemmar till ordinarie årsmöte den 9 april 2019 kl.18.30.
Plats: Ramund, Wallingatan 25 B, dvs. ingång från gården (huvudentrén på Dalgatan 3 låses
kl 17.00)
Mötet inleds kl 18.30 med en offentlig del: Vem bryr sig om Seminarieparken?
Den långvariga kampen för kvarteret presenteras i ord och bild av styrelsen och det inbjuds
till diskussion om förslaget till ny detaljplan.
Efter den offentliga delen följer ca 19.15 årsmötesförhandlingar för föreningen
Seminarieparkens vänner.
Tänk på att du som vill delta på årsmötet ska ha betalt medlemsavgiften: 150 kr för ett
individuellt medlemskap till Plusgiro 630756-5 eller bankgiro 292-8562.

Varmt välkomna!
önskar
Styrelsen för Seminarieparkens vänner
Möteshandlingar bifogas.

Kallelse till ÅRSMÖTE samt dagording 2019
Bilaga 1 Ekonomisk årsredovisning 2018-1
Bilaga 2 Verksamhetsberättelse 2018
Bilaga 3 Motioner 2019