Årsmötet får anstå

Eftersom pandemin fortfarande pågår har vi i styrelsen beslutat att avvakta med föreningens årsmöte. Årsmötet ska enligt våra stadgar hållas innan april månads utgång, och det hoppas vi ska gå att ordna.

För övrigt har vi i dagsläget inget annat att meddela.

Hälsningar styrelsen