Nedslående beslut av HD om vår inlaga

Vi har nu nåtts av ett MYCKET nedslående beslut från HD om vår inlaga om domvilla.

Beslutet kom till vår kännedom först via artikel i UNT, vilket vi så klart blev väldigt bestörta av. Men sedan kunde även vi ta del av beslutshandlingen.

”Högsta domstolen fattar följande
BESLUT
Föreningen Seminarieparkens Vänner har inte visat någon omständighet som
enligt 42 § lagen (1996:242) om domstolsärenden utgör domvilla eller som kan
föranleda resning i målet. Högsta domstolen avslår klagan över domvilla och
resningsansökningen”

Läs hela HD-beslutet