Medlemsbrev med inbjudan till medlemsmöte 7 okt 2020

Kära medlemmar i Seminarieparkens vänner!

Det verkar som om rådande pandemi bidragit till att allt fler blivit medvetna om vikten av att det finns gröna lungor i staden. Något som glädjande nog har resulterat i att både vår förening och Facebook-gruppen ”Rädda Seminarieparken” på senaste tiden fått många nya medlemmar. I det här medlemsbrevet vill jag därför börja med att hälsa alla nya medlemmar varmt välkomna till Seminarieparkens vänner!

Och även välkomna till medlemsmöte onsdagen den 7 oktober klockan 17. Samling vid stora grinden till Seminariet, men på Ramund vid regn. Läs mer om anmälan osv i medlemsbrevet ovan.
Då finns det tillfälle att ventilera både gamla och nya frågeställningar.

Vänliga hälsningar Gunnel Lindh, ordförande