Upprop Kulturarv

Bild: Pereric Öberg/Svenska aerobilder

Våren 2020 startade UPPROP KULTURARV – Värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

Syftet är att på alla nivåer i samhället – nationell, regional och lokal – få till stånd ett ändrat synsätt som innebär ökat medvetande om att våra kulturmiljöer, både byggda och gröna, är en ändlig resurs som är nödvändig att ta tillvara i en hållbar samhällsutveckling.

Uppropet stöds idag av ett trettiotal nationella och lokala organisationer över hela landet. Och Föreningen Seminarieparkens vänner har nu gått med i uppropet.

Det pågår en namninsamling som vi gärna ser att du går med i. Läs mer och gå gärna med i namninsamlingen via uppropet på webben.

Läs mer i en artikel om uppropet.