Protestera mot antagande av ny detaljplan!!!

DET  ÄR BRÅTTOM!!

Här finns underlag för dig som vill protestera mot beslut torsdag den 15 oktober i Plan- och byggnadsnämnden om att anta ny detaljplan i kvarteret Seminariet, och som tillåter byggnation.

Vi föreslår att du skickar ett mail till ledamöterna (se Epostadresser till PBN) och här finns även Förslag på texter  som du kan använda delar av eller hela.