Samrådsmöte i Sverkerskolan 8 april

Hej kära medlem!

Vi har fått besked om att ett samrådsmöte gällande förslag på detaljplan för kv Seminariet är inplanerat från kommunens sida. Se nedan.

Datum och tid: 8 april 2019, 18.00–20.00
Plats: Sverkerskolans matsal
Handläggare: Louise Granér

Hoppas du går dit och gör din röst hörd!

Vi har också fått besked om att detaljplaneförslaget ska vara på samråd under tiden 18 mars – 6 maj.
Och samma här – gör din röst hörd. Än är det inte för sent.

Detaljplanen finns nu på kommunens webbplats. Som alltid på detaljplaner är det grönt och sommar och allt ser så idylliskt ut.

Läs också artikel i UNT 27 mars 2019

Hälsningar från Styrelsen