Ska Fyrishov ersätta Seminarieparken?

Fyrishov uppges vara i så dåligt skick att det är lika bra att riva anläggningen istället för att reparera den. Som alternativ föreslås att marken används till bland annat bostäder och en park. 

Men det finns ju redan en park i området, nämligen Seminarieparken. 

Varför inte passa på tillfället att hörsamma den starka opinion som vill rädda denna park till eftervärlden genom att göra ett markbyte med byggherren som vill bygga bostäder där? 

Att bygga bort en befintlig park, som dessutom är av riksintresse, för att istället skapa en ny park på andra sidan gatan skulle väl vara i snurrigaste laget till och med för Uppsala?
 
Tomas Klang