Sommarhälsning från ordförande

Hej!
Här kommer en liten sommarhälsning till alla som stödjer Seminarieparkens Vänner. Hoppas att ni ska få och hittills har haft en skön sommar.
 
Vi kämpar ju på med tappert mod för att Seminarieparken ska bevaras intakt och så långt det går utvecklas till vad den var avsedd att vara. Men är det verkligen troligt, att en handfull entusiaster kan besegra de stora ekonomiska intressen som byggbolagen representerar? Det är begripligt om någon skulle gripas av tvivel ibland.
 
Men nu kämpar vi inte på egen hand. Mark- och miljööverdomstolen har nyligen avgjort två ärenden, som vi kan jämföra med. Det gäller dels Mikaelsparken i Uppsala, dels Asylenparken i Vadstena. I bägge fallen har domstolen bestämt att parkerna ska bevaras och ingen bebyggelse ske. Detta är uppmuntrande, menar jag, och visar att det finns gott hopp även om Seminarieparken. De andra parkerna som jag nämnde kan inte alls mäta sig med Seminarieparken ifråga om kulturvärde.
 
Vid sitt konstituerande möte beslöt styrelsen att effektivisera arbetet genom att inrätta tre arbetsgrupper, nämligen en medlemsvärvargrupp under ledning av Meta Troell, en aktivitetsgrupp med Gunnel Lindh och en föreläsningsgrupp med Jacqueline Altberg som sammankallande. Karin Ericsson utsågs som adjungerad kassör.
Nu hoppas jag, att vi ses efter sommaren med förnyade krafter.
 
Glad Midsommar!
Mats Jonsson
Ordförande