Årsmöte 2023

Nu har datum för årsmöte 2023 planerats in.

Boka därför in onsdagen den 19 april kl 19 så du inte missar att delta. Styrelsen planerar traditionsenligt samling i Seminarieparken vid vaktmästarbostaden.

Glöm inte att betala in medlemsavgiften på 150 kr, så du har rösträtt vid årsmötet. Avgiften betalas in på Plusgiro 63 07 56 – 5 eller på Bankgiro 292 – 8562. Se till att ditt namn kommer med vid inbetalningen.