Kallelse till ÅRSMÖTE

Kallelse till ordinarie årsmöte torsdag den 2 april 2020 klockan 18.30.

Plats: Ramund, Wallingatan25A, dvs ingång från gården (huvudentrén på Dalgatan låses kl 17).

Tyvärr har landskapsarkitekten dr. Petter Åkerblom fått förhinder, så hans föreläsning utgår. Mötesordförande är som tidigare meddelats Kersti Kollberg.

Vi återkommer om det blir ändrade förutsättningar p.g.a Corona.

 

Varmt välkommen!

önskar styrelsen