Mail till kommunfullmäktiges presidium

Vi i styrelsen har reagerat på några Kf-ledamöters uttalanden i debatten den 25 januari om detaljplanen för kvarteret Seminariet, och skickade ett mejl till kommunfullmäktiges presidium angående detta.