Årsmöte tisdag 9 april

Kallelse till ÅRSMÖTE i föreningen Seminarieparkens vänner

Härmed kallas alla medlemmar till ordinarie årsmöte den 9 april 2019 kl.18.30.
Plats: Ramund, Wallingatan 25 B, dvs. ingång från gården (huvudentrén på Dalgatan 3 låses
kl 17.00)
Mötet inleds kl 18.30 med en offentlig del: Vem bryr sig om Seminarieparken?
Den långvariga kampen för kvarteret presenteras i ord och bild av styrelsen och det inbjuds
till diskussion om förslaget till ny detaljplan.
Efter den offentliga delen följer ca 19.15 årsmötesförhandlingar för föreningen
Seminarieparkens vänner.
Tänk på att du som vill delta på årsmötet ska ha betalt medlemsavgiften: 150 kr för ett
individuellt medlemskap till Plusgiro 630756-5 eller bankgiro 292-8562.

Varmt välkomna!
önskar
Styrelsen för Seminarieparkens vänner
Möteshandlingar bifogas.

Kallelse till ÅRSMÖTE samt dagording 2019
Bilaga 1 Ekonomisk årsredovisning 2018-1
Bilaga 2 Verksamhetsberättelse 2018
Bilaga 3 Motioner 2019

Samrådsmöte i Sverkerskolan 8 april

Hej kära medlem!

Vi har fått besked om att ett samrådsmöte gällande förslag på detaljplan för kv Seminariet är inplanerat från kommunens sida. Se nedan.

Datum och tid: 8 april 2019, 18.00–20.00
Plats: Sverkerskolans matsal
Handläggare: Louise Granér

Hoppas du går dit och gör din röst hörd!

Vi har också fått besked om att detaljplaneförslaget ska vara på samråd under tiden 18 mars – 6 maj.
Och samma här – gör din röst hörd. Än är det inte för sent.

Detaljplanen finns nu på kommunens webbplats. Som alltid på detaljplaner är det grönt och sommar och allt ser så idylliskt ut.

Läs också artikel i UNT 27 mars 2019

Hälsningar från Styrelsen