Pressmeddelande 2020-10-16

Föreningen har skickat ett pressmeddelande till media med en protest mot beslutet i Plan- och byggnadsnämnden 2020-10-15 om att godkänna detaljplaneförslaget för kvarteret Seminariet där byggnation planeras. Samtliga partier förutom Centerpartiet godkände förslaget. Detaljplanen ska sedan behandlas i kommunstyrelsen och därefter i kommunfullmäktige för antagande.

Föreningen motsätter sig så klart detaljplaneförslaget.

Läs pressmeddelandet här