Yttrande angående motion om kulturreservat i kv Seminariet

Vid kommunfullmäktigemötet måndag den 1 mars debatterades motionen om bildande av ett kulturreservat i kvarteret Seminariet. Efter debatten och beslutet om att avslå motionen lämnade vår medlem Karin Ericsson in följande yttrande. Endast Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Stefan Hanna (Utvecklingspartiet demokraterna) yrkade bifall till motionen.