Överklagandet avslagits av Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen har nu tyvärr beslutat att avslå föreningens – och andras – överklagande av detaljplan för kvarteret Seminariet.

Föreningen kommer så klart att överklaga detta beslut till Mark- och miljööverdomstolen. Överklagan måste var inne senast 24 juni 2021.

Läs och begrunda Nacka TR P 1743-21 Dom 2021-06-03