Debattkväll om medborgarperspektivet i kommunens byggplanering

Inför Valet 2022
Välkomna till en debattkväll där ledande politiker från alla partier redovisar hur de tänker sig att medborgarperspektivet ska stärkas vid planeringen av stadsbyggandet.
Datum: 24 augusti
Tidpunkt: kl 18
Lokal: Folkuniversitetets aula, Bergsbrunnagatan 1.
Arrangörer i samverkan med Folkuniversitetet är Föreningen Vårda Uppsala, Föreningen Rädda Eriksbergs skogar, Föreningen Sydöstra Uppsala, Föreningen Malma by och ängar, nätverket Värna Ulleråker, Föreningen Seminarieparkens vänner och Naturskyddsföreningen i Uppsala.