Medlemsavgift år 2020

Nytt år och nya utmaningar för oss i Seminarieparkens vänner. Vi fortsätter under år 2020 att strida för att kvarteret Seminariet i sin helhet ska bevaras och utvecklas.

Om du vill stödja oss är vi tacksamma om du betalar in medlemsavgiften för år 2020. Avgiften är 150 kr per person och inbetalas på Plusgiro 63 07 56 – 5 eller Bankgiro 292 – 8562. Se till att ditt namn kommer med vid inbetalningen.

Gör gärna inbetalningen innan föreningens årsmöte torsdag den 2 april.