Mail till alla ledamöter/ersättare i kommunfullmäktige

Inför antagandet av detaljplan för kvarteret Seminariet i kommunfullmäktige den 25 januari skickade föreningen ett mejl till samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige.