Uttalande från årsmöte med Seminarieparkens vänner

Uppsala behöver en stadsdelspark på minst fyra hektar i norra delen av staden. Föreningen Seminarieparkens vänner anser att hela kvarteret Seminariet med park, trädgård och lek- och idrottsplan är en klenod som ska räddas, brukas och vårdas. Under rådande Coronatider behövs den mer än någonsin tidigare, och det visar även på behovet av gröna ytor i en förtätad stadsdel. Nuvarande planförslag innebär – förutom nybyggnation – två privata trädgårdar i anslutning till befintliga byggnader. Det kommer att påtagligt påverka parkutrymmet samt människors rörelsefrihet när parken styckas upp på ett onaturligt sätt.

Vi vädjar därför till politikerna att de tar lärdom av att parken i dessa dagar utnyttjas av väldigt många för att komma ifrån isoleringen av karantän och kunna umgås på distans i en grön tilltalande miljö. Nu och i framtiden.

Naturen behöver mer utrymme så med hänsyn till klimat och miljö vill vi att kvarteret Seminariet inte bebyggs enligt nuvarande planförslag utan behålls i sin helhet såsom Mark- och Miljööverdomstolen slagit fast.